Levnadsbeskrivning

PersonuppgifterSven Hugo Ljungfelt
Stenhammarsväg 2
756 49 Uppsala
Född 02.04.1954 i Örebro
Fotografi

Skolutbildning
1961-1970Grundskola i Malmö
1970-1973St. Petri Gymnasium i Malmö
Militärtjänst
9/1975-4/1978Infanteridivision i Kristianstad
Högskoleutbildning
9/1973-4/1978Lunds Tekniska Högskola (LTH), linjen för teknisk fysik
4/1978-4/1980Inom ramen av ett utbytesprogram fortsatta studier i fysik på Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich; Slutdiplomprövning och diplomarbete på ETH och därpå civilingenjörsexamen i teknisk fysik från LTH; Diplomarbetet utfördes på Schweizerisches Institut für Nuklearforschung, SIN (numera PSI) inom området myon spin resonans (uSR)
Doktorsavhandling
6/1980-7/1984Doktorand på institutet för kärnfysik, Kernforschungscentrumet och Universitetet i Karlsruhe, Tyskland, med arbetsplatsen förlagd till SIN i Schweiz.
Juli 1984Avslutning av doktorsavhandlingen "Pion Absorption in Flight on 3He" och doktorsprövning
Lärarutbildning
8/1995-6/1996Pedagogiska delen av gymnasielärarutbildningen (40p) på Lärarhögskolan i Malmö. Examensarbete: Internet i Fysikundervisningen. Full behörighet i Matematik och Fysik och lektorskompetens.

Yrkesverksamhet
8/1984-7/1987"Postdoctoral research scientist", Department of physics, University of California at Berkeley, i Kalifornien, USA; Ledning och medarbete på mellanenergi-experiment i Kanada, i USA och i Schweiz
9/1987-8/1990Vetenskaplig medarbetare ("Wissenschaftlicher Mitarbeiter") i högenergi-gruppen vid fysikaliska institutet på Universitetet i Heidelberg, Tyskland; Deltagande i ett experiment vid den stora SPS accelerator-anläggningen i Geneva, Schweiz.
Oktober 1989Överträde till Max-Planck-Institutet för kärnfysik i Heidelberg; Fortsättning av arbetena på CERN.
9/1990-3/1991Arbetsplatsen förlagd till CERN.
3/1991-4/1995Projektledare på avdelningen för Rymdfartsteknik, Paul Scherrer Institutet, PSI, i Schweiz, och ansvarig för byggandet av detektorer för satelliter på uppdrag av den europeiska rymdfartstyrelsen ESA och i samarbete med den schweiziska industrin.
8/1996-Lektor i Fysik på Fyrisskolan i Uppsala.

Utmärkelser
1974Deltagande i "Unga Forskare" med påföljande vistelse på sommarskolan vid Weizmann Institute of Science i Rehovot, Israel.
1977Som ensam företrädare för Lunds Tekniska Högskola, deltagande i "Siemens International Practice Program", SIPP.