Uppgifterna
Click for english text


International Young Physicists' Tournament (IYPT) är en lagtävling i fysik för gymnasister, normalt från den sista klassen i gymnasiet. Den anordnas varje år sedan 1988 och kännetecknas av följande karakteristika, som skiljer den t ex från de mera kända fysikolympiaderna:

Tävlingen försiggår i lag om fem gymnasister, med normalt ett lag från varje deltagande land.
Tävlingen inleds med fem kvalificeringsomgångar, som leder fram till en final mellan tre lag.
I varje tävlingsomgång deltar tre lag, som skiftar mellan tre olika roller: rapportör, opponent och granskare.
Problemlistan upprättas av en internationell organisationskommitté vid ett förberedande möte på följande års tävlingsplats.
Problemen är av en karaktär som kräver experimentella undersökningar för prövning av lösningarnas giltighet. Det finns ingen unik "rätt" lösning.
Tävlingsspråket är engelska.

Rapportörens presentation av lösning på problemet granskas av övriga i omgången deltagande lag och bedöms av en internationellt sammansatt jury. Juryn betygsätter också opponentens och granskarens insatser.

För mer information välj en av länkarna nedan eller ladda hem information i form av ett pdf-dokument: